Naturex Polska Sp. z o.o., poprzednio ZPOW Pektowin funkcjonuje od 1961 r. Na przestrzeni prawie 58 lat Spółka przechodziła kolejne zmiany organizacyjne i własnościowe. Jedynym udziałowcem Spółki Naturex Polska Sp. z o.o. w Jaśle jest Herbstreith & Fox GmbH Niemcy. Obecnie Naturex Polska Sp. z o.o. jest w trakcie zmiany nazwy na Herbstreith & Fox Jasło Sp. z o.o.. Spółka jest producentem pektyn owocowych jako jedyny Zakład w Polsce. Rynek sprzedaży cały świat. Firma zatrudnia w Jaśle ponad 100 osób.

Naturex Polska Sp. z o.o., previously ZPOW Pektowin has been functioning sińce 1961.Over the course of almost 58 years, the Company has been undergoing further organisational and ownership changes. The sole shareholder of the Naturex Polska Sp. z o.o. in Jasło is the Herbstreith & Fox GmbH Germany. Currently, Naturex Polska Sp. z o.o. is in the process of changing the name to Herbstreith & Fox Jasło Sp.z o.o.

The company is a manufacturer of fruit-derived pectins as the only plant in Poland. The sales market – a over the world. The company employs over 100 people in Jasło.