Naturex Polska Sp. z o.o.

38-200 Jasło,
ul. K. K. Baczyńskiego 29

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000445140

Kapitał zakładowy Spółki: 2.000.000,00 zł opłacony w całości.

NIP 685-16-51-083, UE-VAT; PL 6851651083, REGON 370343466

TEL: +48 134 464 051
SEKRETARIAT: +48 134 456 202

email: biuro_jaslo@herbstreith-fox.pl
www: https://naturexpolska.pl 

Jak do nas trafić?